Ảnh – Sức Mạnh Qua Các Thời Kỳ Của Các Nhân Vật Trong Dragon Ball | Infographic Tiếng Việt | Infographic Blog

Ảnh – Sức Mạnh Qua Các Thời Kỳ Của Các Nhân Vật Trong Dragon Ball

Chỉ số sức mạnh của các nhân vật trong Dragon Ball, bài này được cung cấp bởi tác giả bộ truyện là Akira Toriyama xuất bản trên tạp chí Daizensh, tuy nhiên có nhiều yếu tố vẫn chưa hợp lý với người đọc, nhưng đây là những con số của tác giả nên bạn hãy nhìn nhận một cách tôn trọng nhé!

3 Comments

  1. fan DB
  2. Nguyễn Hồng Vân

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *