Infographic Video - Tôi Yêu Sài Gòn

Infographic Video – Tôi Yêu Sài Gòn

Đề án tốt nghiệp của bạn Bùi Phạm Thanh Tú – Sinh viên ĐH Văn Lang HCM – Chuyên ngành thiết kế đồ họa. Đề án đạt tốt nghiệp loại Á Khoa.
  • Thiết kế, ý tưởng, kịch bản: Bùi Phạm Thanh Tú
  • Dựng phim, âm thanh: Lê Hoàng Tuấn Anh
  • Thể hiện lời dẫn: Bành Ngọc Tuấn
  • Giảng viên hướng dẫn: thầy Đào Chí Đắc, thầy Nguyễn Thanh Long

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *