Infographic – Thông Điệp Hòa Bình | Infographic Tiếng Việt | Infographic Blog

Infographic – Thông Điệp Hòa Bình

Infographic - Thông Điệp Hòa Bình
Biển Đông đang dậy sóng, trong nước làn sóng biểu tình nổi dậy khắp nơi, các doanh nghiệp Trung Quốc đang bị đe dọa, người Trung Quốc đang bị khủng hoảng về tinh thần, các tổ chức chống phá nhà nước cũng đang thi nhau rục rịch với những âm mưu…. nguy cơ về một cuộc chiến có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Trong lúc này, hơn ai hết, chính chúng ta là người sẽ mang lại hòa bình cho đất nước này, bằng kiến thức chúng ta có thể tuyên truyền cho mọi người trên thế giới biết rằng Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam, Trung Quốc chỉ là kẻ cướp, ngang nhiên làm những điều trái với pháp luật của quốc tế. Chúng ta gét chiến tranh và quyết tâm giải quyết tranh chấp trong hòa bình, Hãy cùng chia sẻ cho mọi người trên thế giới được biết về Thông Điệp Hòa Bình này nhé. Cảm ơn các bạn!!!


Infographic - Thông Điệp Hòa Bình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *