Infographic – Tỷ Phú Phạm Nhật Vượng | Infographic Tiếng Việt | Infographic Blog

Infographic – Tỷ Phú Phạm Nhật Vượng

Infographic - Tỷ Phú Phạm Nhật Vượng
Phạm Nhật Vượng, tỷ phú đầu tiên của VN được vinh danh trên tạp chí Forbes lừng danh thế giới. Cùng theo dõi lại quá trình hình thành sự nghiệp và phát triển của tỷ phú này nhé!

Infographic - Tỷ Phú Phạm Nhật Vượng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *