Infographic - Chiều Cao Người Việt Nam và Khu Vực

Infographic – Chiều Cao Người Việt Nam và Khu Vực

Việt Nam với chiều cao khá làm khiêm tốn, vậy so với các nước trong khu vực châu Á thì chiều cao của Việt Nam được đánh giá như thế nào! Theo dõi infographic sau để có cái nhìn rõ hơn về chiều cao người Việt Nhé

Infographic - Chiều Cao Người Việt Nam và Khu Vực

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *