Infographic – 10 Thành Phố Du Lịch Đông Khách Nhất Thế Giới | Infographic Tiếng Việt | Infographic Blog

Infographic – 10 Thành Phố Du Lịch Đông Khách Nhất Thế Giới

Infographic - 10 Thành Phố Du Lịch Đông Khách Nhất Thế Giới
BẠn có biết thủ đô Bangkok của Thái Lan năm 2013 thu hút gần 15.98 triệu du khách, đứng đầu tóp 10 thành phố thu hút khách du lịch nhất thế giới? Đất nước bất ổn, liên tục có xung đột thế nhưng thu nhập từ du lịch không bất ổn chút nào và còn có dấu hiệu phát triển mạnh mẽ hơn. Cùng theo dõi infographic du lịch sau để biết thêm 10 nước thu hút khách du lịch nhất thế giới


Infographic - 10 Thành Phố Du Lịch Đông Khách Nhất Thế Giới

Nguồn: BayNhe.VN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *