Hiện nay BLÓG đang đang có dịch vụ thiết kế Infographic cho mọi đối tượng! Mọi chi tiết xin mọi người liên hệ để được giải đáp tốt hơn!!!

#1.
Đây là thành viên  ADbyVT nổi tiếng Việt hóa và Thiết kế Infographic với chất lượng tuyệt vời!  LH : [email protected]
#2.
Bổ sung thêm 1 đơn vị thiết kế Infographic rất đẹp là: BKTechcolor, xem tại phần của nhóm trên. Hoặc LH: [email protected]

Các LAYOUT phổ biến trong thiết kế Infographic

Infographic_Layout_Infographic

Xem thêm các bước thiết kế Infographic

Infographic_Cac_Buoc_Lam_Infographic

Save

Save