Ảnh - Đời thường qua ống kính của Lộc 47

Ảnh – Đời thường qua ống kính của Lộc 47

Mời các bạn lên Đà Lạt với bộ ảnh của người anh sống tại đó mà chắc là rất nhiều bạn biết. Anh em nhiếp ảnh vẫn thường gọi anh là Lộc 47. Hôm gặp anh ở Sài gòn, anh bảo mới xong một số ảnh sương, tuanlionsg bèn xin anh chia sẻ cho sốt dẻo. Anh nhận lời ngay. Anh Lộc có tiếng chụp ảnh IR, ảnh sản phẩm, đời thường. Hỏi anh về bộ ảnh, anh bảo có tấm sáng dậy sớm, chờ đợi và chụp được ngay. Có tấm đã phải đi 4 hoặc 5 lần mới chụp được. Phong cảnh phụ thuộc vào thời tiết là chính, sương lại càng khó hơn. Anh Loc47 sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật và hẹn dịp giao lưu với các bạn.

1.

2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


18.


19.


20.


21.


22.


23.


24.


25.


26.


27.


28.

29.


30.


31.


32.


33.


34.

Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin vào bộ ảnh tiếp theo của anh Lộc47.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *