Ảnh - Đã mắt trước những hình ảnh tráng lệ của Sài Gòn

Ảnh – Đã mắt trước những hình ảnh tráng lệ của Sài Gòn

Những hình ảnh toàn cảnh về một Sài Gòn “chọc trời” và rực rỡ ánh sáng do các tay máy trong và ngoài nước thực hiện sẽ khiến người xem mãn nhãn.

Tác giả: David Phan (Flickr).

Tác giả: Cafe da (Flickr).

Tác giả: Cafe da (Flickr).

Tác giả: Nikon-kid (Proguide.vn).

Tác giả: David Phan (Flickr).

Tác giả: Haivuong Studio (Flickr).

Tác giả: TranBaoHoa (Xomnhiepanh.com).

Tác giả: lequanghoang1203 (Flickr).

Tác giả: LOGO400 (Flickr).

Tác giả: LOGO400 (Flickr).

Tác giả: Max (Flickr).

Tác giả: VTCN (Saigonphoto.net).

Tác giả: Michaelhuy (Flickr).

Tác giả: Monte (Flickr).

Tác giả: Nguyen The Duong (Flickr).

Tác giả: Nguyenhoanglevi (Flickr).

Tác giả: YU3001 (Flickr).

Tác giả: Vietnguyen (Xomnhiepanh.com).

Tác giả: Paul Nguyen (Flickr).

Tác giả: Adam Thyer (Flickr).

Tác giả: JetHuynh (Flickr).

Tác giả: Max (Flickr).

Theo KIẾN THỨC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *