Infographic - Thời Gian Để Tiếp Cận Cộng Đồng MXH

Infographic – Thời Gian Để Tiếp Cận Cộng Đồng MXH

Dưới đây là thống kê về khoảng thời gian người dùng hoạt động mạnh mẽ nhất trên MXH, nếu bạn là dân marketing thì nên tham khảo qua, biết đâu lại có lợi cho công việc kinh doanh của bạn.


Infographic - Thời Gian Để Tiếp Cận Cộng Đồng MXH

Nguồn: http://blog.surepayroll.com/post-pin-tweet-best-time-to-outreach/
Có gì sai mong mọi người góp ý, do chưa có kinh nghiệm Việt hóa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *