Thông tin chi tiết cách phòng chống Vius Corona ( Virus Vũ Hán – WuHan ) | Infographic Tiếng Việt | Infographic Blog

Thông tin chi tiết cách phòng chống Vius Corona ( Virus Vũ Hán – WuHan )

Trong thời gian gần đây dịch viêm phổi cấp do vi rút Corona hay còn gọi là Virus Vũ Hán – Tên quốc tế : Wuhan Virus
đã lan rộng tới nhiều nước trên thế giới , Với chủng virus  mới chưa có cách điều trị triệt để là một nguy cơ trên toàn cầu không chỉ ở Việt Nam

Vì thế mọi người cần được biết để để có kiến thức phòng tránh hiệu quả nhất

infographics_virus_corona

infographics_virus_corona

infographics_virus_corona

infographics_virus_corona

infographics_virus_corona

infographics_virus_corona

infographics_virus_corona

infographics_virus_corona

(updating… )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *