Porsche 911 Speedster 2019 được ra mắt tại triển lãm ô tô tại New York.