Infographic - Bảo Mật Di Động và 10 Lời khuyên hữu ích

Infographic – Bảo Mật Di Động và 10 Lời khuyên hữu ích

Vấn đề bảo mật di động thông tin cùng những nguy cơ từ các phần mềm độc vốn đã là mối quan tâm lớn với người dùng internet. Ngày nay, cùng sự tiến bộ vượt bậc của thiết bị di động thì các vấn đề này cũng bắt đầu khiến nhiều người dùng thiết bị di động quan tâm vì bản thân họ cũng đang lưu trữ rất nhiều thông tin cá nhân trên chiếc di động của mình. Cùng theo dõi Infographic dưới đây để hiểu rõ hơn các rủi ro và trang bị cho mình những cách bảo mật trên di động cho chính mình.
Infographic - Bảo Mật Di Động và 10 Lời khuyên hữu ích
Ghi chú: BYOD (Bring Your Own Device) là xu hướng mới bằng việc di động hóa các thiết bị, tạm dịch là mang thiết bị cá nhân theo bên mình.


Infographic - Bảo Mật Di Động và 10 Lời khuyên hữu ích

Tổng hợp: Infographic’s Blog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *