Ảnh - Scotch tape - Bộ ảnh độc đáo bởi nhiếp ảnh gia Wes Naman

Ảnh – Scotch tape – Bộ ảnh độc đáo bởi nhiếp ảnh gia Wes Naman

Scotch tape – Bộ ảnh độc đáo bởi nhiếp ảnh gia Wes Naman được lên ý tưởng bằng cách dùng băng dính và dán khắp khuôn mặt của người được chụp. Và đây là bộ ảnh đấy, nhìn sáng tạo vl =)
Scotch tape - Bộ ảnh độc đáo bởi nhiếp ảnh gia Wes Naman

Scotch tape - Bộ ảnh độc đáo bởi nhiếp ảnh gia Wes Naman
Scotch tape - Bộ ảnh độc đáo bởi nhiếp ảnh gia Wes Naman
Scotch tape - Bộ ảnh độc đáo bởi nhiếp ảnh gia Wes Naman
Scotch tape - Bộ ảnh độc đáo bởi nhiếp ảnh gia Wes Naman
Scotch tape - Bộ ảnh độc đáo bởi nhiếp ảnh gia Wes Naman
Scotch tape - Bộ ảnh độc đáo bởi nhiếp ảnh gia Wes Naman
Scotch tape - Bộ ảnh độc đáo bởi nhiếp ảnh gia Wes Naman
Scotch tape - Bộ ảnh độc đáo bởi nhiếp ảnh gia Wes Naman

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *