Ảnh – Nghệ thuật Makeup của chuyên gia trang điểm Tal Peleg – Israel | Infographic Tiếng Việt | Infographic Blog

Ảnh – Nghệ thuật Makeup của chuyên gia trang điểm Tal Peleg – Israel

Tal Peleg, chuyên gia makeup, nhà thiết kế kiêm blogger người Israel, đã đưa nghệ thuật trang điểm mắt lên tầm cao mới. Cảm hứng làm đẹp của cô đến từ mọi thứ: sushi, đàn vịt, Anne Frank và thậm chí tuần lộc mũi đỏ. Những bức tranh thu nhỏ hiện ra dưới bàn tay của Tal Peleg thật sự là tác phẩm nghệ thuật, vì chuyên gia trang điểm 28 tuổi chăm chút đến từng chi tiết nhỏ nhất. Thậm chí lông mi dưới cũng được phủ màu khéo léo.
Nghệ thuật Makeup của chuyên gia trang điểm Tal Peleg - Israel


Nghệ thuật Makeup của chuyên gia trang điểm Tal Peleg - Israel

Nghệ thuật Makeup của chuyên gia trang điểm Tal Peleg - Israel

Nghệ thuật Makeup của chuyên gia trang điểm Tal Peleg - Israel

Nghệ thuật Makeup của chuyên gia trang điểm Tal Peleg - Israel

Nghệ thuật Makeup của chuyên gia trang điểm Tal Peleg - Israel

Nghệ thuật Makeup của chuyên gia trang điểm Tal Peleg - Israel

Nghệ thuật Makeup của chuyên gia trang điểm Tal Peleg - Israel

Nghệ thuật Makeup của chuyên gia trang điểm Tal Peleg - Israel

Nghệ thuật Makeup của chuyên gia trang điểm Tal Peleg - Israel

Nghệ thuật Makeup của chuyên gia trang điểm Tal Peleg - Israel

Nghệ thuật Makeup của chuyên gia trang điểm Tal Peleg - Israel

Nghệ thuật Makeup của chuyên gia trang điểm Tal Peleg - Israel

Nghệ thuật Makeup của chuyên gia trang điểm Tal Peleg - Israel

Nghệ thuật Makeup của chuyên gia trang điểm Tal Peleg - Israel

Nghệ thuật Makeup của chuyên gia trang điểm Tal Peleg - Israel

Nghệ thuật Makeup của chuyên gia trang điểm Tal Peleg - Israel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *