Ảnh - Lời cảnh tỉnh đáng sợ của WWF về những thảm họa thiên nhiên

Ảnh – Lời cảnh tỉnh đáng sợ của WWF về những thảm họa thiên nhiên

Trong những nổ lực làm tăng nhận thức của con người về môi trường sống, quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên WWF (World Wide Fund For Nature) đã phát động rất nhiều chiến dịch lớn có quy mô toàn cầu giúp bảo vệ động vật, thực vật, rừng, cảnh quan, nước… Góp phần cho những chiến dịch này phải kể đến những quảng cáo truyền thông ấn tượng mạnh mẽ – cách nhanh nhất để truyền tải thông điệp đến người xem. Thông qua những thiết kế đầy tính sáng tạo, nhân văn, hình ảnh thu hút, WWF đã đưa đến gần công chúng hơn những vấn đề nóng như biến đổi khí hậu, rác thải, nạn phá rừng.Nguồn: Reds.vn
Tổng hợp: Infographic’s blog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *