Ảnh - Album illustrations by Sebastien Cuypers

Ảnh – Album illustrations by Sebastien Cuypers

Sebastien Cuypers là một giám đốc nghệ thuật ở Pháp và là 1 illustrator người yêu thích thiết kế T-shirts. Hiện nay ông làm việc cho một cơ quan truyền thông và cũng như thiết kế cho ván trượt và tùy biến đồ chơi nhựa vinyl. Các minh họa bằngillustrations bạn đang nhìn thấy được trong bài viết này là một trong những bộ sưu tập của mình tuyệt vời mà gọi là Bones brigad

“Trong các tác phẩm của tôi thêm vào các kiểu chữ motif để làm cho nó hoàn chỉnh nhưng đồng thời hoạt động như một tự trị và độc lập tính năng của bố trí. Tôi xử lý như chữ ký tự, cho phép thể hiện riêng và mạnh mẽ của họ.
Artist: Sebastien Cuypers
Website: www.cuypi.com
Những tác phẩm độc đáo bằng illustrations
Những tác phẩm độc đáo bằng illustrations
Những tác phẩm độc đáo bằng illustrations
Những tác phẩm độc đáo bằng illustrations
Những tác phẩm độc đáo bằng illustrations
Những tác phẩm độc đáo bằng illustrations
Những tác phẩm độc đáo bằng illustrations

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *