Infographic - Smartphone, Phụ Huynh và Giới Trẻ

Infographic – Smartphone, Phụ Huynh và Giới Trẻ

Có vẻ như ai trong mỗi chúng ta đều rất háo hức khi được cầm 1 chiếc smartphone mới cáu trên tay nhể =)). Chắc hẳn thì độ tuổi nào cũng thế, phụ huynh càng hào hứng khi mỗi khi 1 chiếc iPhone 10 vừa ra mắt chẳng hạn =)). Thì chắc chắn những đứa con cũng rất hào hứng khi cầm trên tay vài cái iPhone 6, đại loại thế =)). Xem infographic đi, dài cmn dòng quá!


Infographic - Smartphone, Phụ Huynh và Giới Trẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *