Infographic - Khảo Sát Về Màn Hình Smartphone Lớn

Infographic – Khảo Sát Về Màn Hình Smartphone Lớn

Theo phong trào và xu hướng của người dùng trên khắp thế giới thì Apple cũng đã ra mắt thành công 2 sản phẩm màn hình lớn đó là iPhone 6 và iPHone 6 Plus, cùng làm 1 khảo sát về mức độ hài lòng với màn hình lớn của người dùng khắp thế giới qua infographic sau nhé!


Infographic - Khảo Sát Về Màn Hình Smartphone Lớn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *