Infographic - Mức Độ Phụ Thuộc Giữa Con Người và Công Nghệ

Infographic – Mức Độ Phụ Thuộc Giữa Con Người và Công Nghệ

Hỏi thật, bạn có đang nghiện smartphone không? Nếu bạn đang dần phụ thuộc vào thiết bị công nghệ như mô tả dưới infographic dưới đây thì mình nghĩ bạn nên cai nghiện smartphone đi. Không thể phủ nhận mức độ hiệu quả công việc của các thiết bị công nghệ mang lại, tuy nhiên lạm dụng quá mức thì sẽ không tốt cho bản thân bạn, gia đình và xã hội.Có thể còn bị kì thị nữa đấy. LOL

Infographic - Mức Độ Phụ Thuộc Giữa Con Người và Công Nghệ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *