Infographic - Một Chiếc iPhone 6 Có Giá Trị Quy Đổi Như Thế Nào?

Infographic – Một Chiếc iPhone 6 Có Giá Trị Quy Đổi Như Thế Nào?

Như các bạn cũng biết thời gian vừa ra mắt và niêm yết giá thì giá trị của 1 chiếc iPhone 6 đẩy lên tới hàng chục triệu đồng, cao hơn rất nhiều so với những mẫu smartphone cùng thời và cùng loại. Vậy giá trị của iPhone 6 khi đem cân đo đong đếm với các sản phẩm vật dụng trong đời sống chênh lệch như thế nào? Cùng xem infographic nhé!

Infographic - Một Chiếc iPhone 6 Có Giá Trị Quy Đổi Như Thế Nào?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *