Infographic - Tìm hiểu về Doxing

Infographic – Tìm hiểu về Doxing

Doxing (dropping docs) là 1 hình thức tấn công của Hacker, lấy cắp thông tin của nạn nhân rồi công bố rộng rãi trên các mặt web, blog, forum… gây ra những rắc rối cho các nạn nhân!. Michelle Obama, Trump… từng là nạn nhân của Doxing? Cùng tìm hiểu cách phòng tránh nhé!

Infographic - Tìm hiểu về Doxing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *