Infographic - Phương Tiện Nào Thân Thiện Với Môi Trường Hơn

Infographic – Phương Tiện Nào Thân Thiện Với Môi Trường Hơn

Infographic - Phương Tiện Nào Thân Thiện Với Môi Trường Hơn
Như các bạn cũng biết, xe cộ, xe lửa, máy bay đều sản sinh ra một lượng khí thải rất lớn, với các thành phố hiện nay thì tỉ lệ ô nhiễm tỉ lệ thuận với số lượng các phương tiện giao thông đi lại, cùng nhìn xem những phương tiện nào tốt cho môi trường nhất nhé!

Infographic - Phương Tiện Nào Thân Thiện Với Môi Trường Hơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *