Infographic - Hành trình Blackberry từ R950 đến BB10

Infographic – Hành trình Blackberry từ R950 đến BB10

Infographic - Hành trình Blackberry từ R950 đến BB10
Blackberry, thương hiệu di động nổi tiếng đình đám sánh ngang với các thương hiệu khác như Apple, Samsung, NOkia… Với bề dày lịch sử của mình, BB đã kế thừa và phát huy, phát triển liên tục mạnh mẽ. Thời gian này tuy là còn gặp khó khăn, nhưng với những tín đồ của BB thì niềm tin về 1 Blackberry hùng mạnh sẽ tiếp tục còn phát triển!


Infographic - Hành trình Blackberry từ R950 đến BB10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *