Ảnh - 50 bức ảnh lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ảnh – 50 bức ảnh lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Dù Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mãi mãi đi xa, hình ảnh giản dị mà cao cả của Người sẽ còn sống mãi trong trái tim của nhân dân Việt Nam và nhân loại yêu chuộng hoà bình, chính nghĩa trên toàn thế giới.Dưới đây là những bức ảnh tiêu biểu về cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chủ tịch, REDS.VN scan từ ấn bản “Hồ Chủ tịch sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta”, xuất bản tháng 11/1970. Xin trân trọng giới thiệu với độc giả nhân kỷ niệm 122 năm ngày sinh của Người (19/5/1890 – 19/5/2012).

Nhà cách mạng Nguyễn Ái Quốc năm 30 tuổi, khi ở Pháp.

Tại Đại hội toàn quốc Đảng Xã hội Pháp ở thành phố Tua (nước Pháp), tháng 12/1920, đồng chí Nguyễn Ái Quốc trở thành một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp.

Giữa năm 1923, Người sang Liên Xô.

Sau Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ 5, đồng chí Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu tham gia cách mạng Trung Quốc, đồng thời lo xây dựng phong trào cách mạng Việt Nam và Đông Dương.

Đồng chí Nguyễn Ái Quốc năm 1930.

Hồ Chủ tịch năm 1945.

Tháng 2/1946, Người nói chuyện với hơn 10 vạn nhân dân thủ đô hà Nội sau cuộc tổng tuyển cử bầu ra Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà.

Hồ Chủ tịch trong phòng làm việc của Người ở Phủ chủ tịch năm 1946.

Ngày 31/5/1945, Người dẫn đầu Đoàn đại biểu Chính phủ ta sang đàm phán chính thức với chính phủ Pháp.

Người làm việc trong hang đá ở Việt Bắc năm 1951.

Người dạy: “Thực túc thì binh cường” và ngày ngày Người tăng gia sản xuất cùng đồng bào, chiến sĩ.

Năm 1949, Đoàn đại biểu Nam Bộ từ miền Nam ra thăm miền Bắc đã tới quây quần bên Hồ Chủ tịch.

Từ chiếc máy đánh chữ của Người đã ra đời nhiều văn kiện liên quan đến vận mệnh đất nước.

Là người sáng lập và lãnh đạo quân đội ta, Hồ Chủ tịch đã theo dõi mặt trận suốt thời gian chiến dịch biên giới.

Hồ Chủ tịch, vị Tổng tư lệnh tối cao.

Người với các đại biểu Đại hội thống nhất Việt Minh – Liên Việt, năm 1951.

Giờ nghỉ trưa, Người vẫn thường đọc báo.

Hồ Chủ tịch thăm một xưởng công binh tại căn cứ Việt Bắc trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp.

Hồ Chủ tịch trong phòng làm việc của Người ở căn cứ Việt Bắc.

Cuối năm 1953, tại Việt Bắc, Hồ Chủ tịch và các đồng chí lãnh đạo Đảng quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ.

Người chủ trì một phiên họp Hội đồng Chính phủ sau chiến thắng Điện Biên Phủ.

Thăm đền Hùng, Hồ Chủ tịch nói với các chiến sĩ: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải ra sức giữ nước”.

Hồ Chủ tịch sau ngày toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi (1954).

Người thăm nhà máy diêm Thống Nhất những năm đầu khôi phục kinh tế (1956).

Đến thăm nhà máy xe lửa Gia Lâm, Người nhắc nhở công nhân, cán bộ phát huy truyền thống cách mạng của nhà máy, ra sức xây dựng miền Bắc, ủng hộ miền Nam.

50 bức ảnh lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí MinhHình ảnh lịch sử Đăng ngày Thứ bảy, 19 Tháng 5 2012 08:43

50 bức ảnh lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh
Trang 2
Tất cả các trang

Trang 1 / 2

(REDS.VN) Dù Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mãi mãi đi xa, hình ảnh giản dị mà cao cả của Người sẽ còn sống mãi trong trái tim của nhân dân Việt Nam và nhân loại yêu chuộng hoà bình, chính nghĩa trên toàn thế giới.

Dưới đây là những bức ảnh tiêu biểu về cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chủ tịch, REDS.VN scan từ ấn bản “Hồ Chủ tịch sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta”, xuất bản tháng 11/1970. Xin trân trọng giới thiệu với độc giả nhân kỷ niệm 122 năm ngày sinh của Người (19/5/1890 – 19/5/2012).

Nhà cách mạng Nguyễn Ái Quốc năm 30 tuổi, khi ở Pháp.

Tại Đại hội toàn quốc Đảng Xã hội Pháp ở thành phố Tua (nước Pháp), tháng 12/1920, đồng chí Nguyễn Ái Quốc trở thành một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp.

Giữa năm 1923, Người sang Liên Xô.

Sau Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ 5, đồng chí Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu tham gia cách mạng Trung Quốc, đồng thời lo xây dựng phong trào cách mạng Việt Nam và Đông Dương.

Đồng chí Nguyễn Ái Quốc năm 1930.

Hồ Chủ tịch năm 1945.

Tháng 2/1946, Người nói chuyện với hơn 10 vạn nhân dân thủ đô hà Nội sau cuộc tổng tuyển cử bầu ra Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà.

Hồ Chủ tịch trong phòng làm việc của Người ở Phủ chủ tịch năm 1946.

Ngày 31/5/1945, Người dẫn đầu Đoàn đại biểu Chính phủ ta sang đàm phán chính thức với chính phủ Pháp.

Người làm việc trong hang đá ở Việt Bắc năm 1951.

Người dạy: “Thực túc thì binh cường” và ngày ngày Người tăng gia sản xuất cùng đồng bào, chiến sĩ.

Năm 1949, Đoàn đại biểu Nam Bộ từ miền Nam ra thăm miền Bắc đã tới quây quần bên Hồ Chủ tịch.

Từ chiếc máy đánh chữ của Người đã ra đời nhiều văn kiện liên quan đến vận mệnh đất nước.

Là người sáng lập và lãnh đạo quân đội ta, Hồ Chủ tịch đã theo dõi mặt trận suốt thời gian chiến dịch biên giới.

Hồ Chủ tịch, vị Tổng tư lệnh tối cao.

Người với các đại biểu Đại hội thống nhất Việt Minh – Liên Việt, năm 1951.

Giờ nghỉ trưa, Người vẫn thường đọc báo.

Hồ Chủ tịch thăm một xưởng công binh tại căn cứ Việt Bắc trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp.

Hồ Chủ tịch trong phòng làm việc của Người ở căn cứ Việt Bắc.

Cuối năm 1953, tại Việt Bắc, Hồ Chủ tịch và các đồng chí lãnh đạo Đảng quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ.

Người chủ trì một phiên họp Hội đồng Chính phủ sau chiến thắng Điện Biên Phủ.

Thăm đền Hùng, Hồ Chủ tịch nói với các chiến sĩ: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải ra sức giữ nước”.

Hồ Chủ tịch sau ngày toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi (1954).

Người thăm nhà máy diêm Thống Nhất những năm đầu khôi phục kinh tế (1956).

Đến thăm nhà máy xe lửa Gia Lâm, Người nhắc nhở công nhân, cán bộ phát huy truyền thống cách mạng của nhà máy, ra sức xây dựng miền Bắc, ủng hộ miền Nam.

Infographic‘s Blog Tổng hợp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *