Ảnh - Cận cảnh các 'kiệt tác Rồng' vàng khối của triều Nguyễn

Ảnh – Cận cảnh các ‘kiệt tác Rồng’ vàng khối của triều Nguyễn

Những bảo vật làm bằng vàng khối của vua chúa nhà Nguyễn gây ấn tượng cực kỳ mạnh mẽ tới bất cứ người nào có cơ hội được chiêm ngưỡng…Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia ở Hà Nội:

Tượng rồng làm bằng vàng, niên hiệu Thiệu Trị thứ 2 (1842).

Rồng trang trí trên ấn vàng “Mệnh đức chi bảo”, niên hiệu Gia Long (1802 – 1819).

Rồng trang trí trên ấn vàng “Khâm văn chi tỉ”, niên hiệu Minh Mệnh năm thứ 8 (1827).

Chậu làm bằng vàng ròng trang trí hoa văn rồng được dùng trong cung đình nhà Nguyễn.

Những chiếc ấm vàng được trang trí hình rồng.

Hoa văn rồng trên hộp trầu làm bằng vàng và bạc niên hiệu Minh Mệnh (1820 – 1841).

Hộp chè bằng vàng có trang trí rồng.

Rồng trang trí trên Kim sách (sách bằng vàng), niên hiệu Tự Đức năm thứ 36 (1883).

Không lộng lẫy như vàng, nhưng những tác phẩm làm bằng bạc cũng rất ấn tượng, như những chiếc đỉnh ở trên.

Hộp đựng Kim sách làm bằng bạc, có khắc hình rồng.

Ống cắm bút trang trí rồng và rùa.

Ấn “Phong tặng chi bảo”, niên hiệu gia Long năm thứ nhất (1802) làm bằng bạc.

H.Q

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *