Ảnh - Việt Nam đẹp trong từng khoảnh khắc.

Ảnh – Việt Nam đẹp trong từng khoảnh khắc.

Đây là những tác phẩm rất đẹp của các bác trên xóm nhiếp ảnh trong cuộc thi “tâm hồn nhiếp ảnh”, mời các bạn thượng lãm. Ko xem qua hơi phí đó !!! Việt Nam đẹp tuyệt vời!!!

1 SAIGON BY NIGHT !

2 BÊN DÒNG SÔNG THƠ MỘNG

3 CHỜ MẸ

4 ĐI QUA THÊM MỘT MÙA HOA NỮA

5 HỒN VIỆT

6 ĐÓNG MỞ – MỞ ĐÓNG

7 LUNG LINH ÁNH ĐÈN

8 CÁI NGHỀ: NÓ LÀ THẾ!

9 TUỔI GIÀ BÊN HỒ

10 HỒN XƯA, NÉT CŨ VÀ EM!

11 REFRESH

12 ĐÔ THỊ CỦA EM.
13 VÀNG & XANH
14
14 SỰ KIỆN

15 Mưa Huế

16 Chiều Long Biên.

17 Đổi Mới

18 Chả Vui Lắm.

18 Ở Chợ Long Biên

Infographic’s Blóg tổng hợp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *