Infographic - 2 Con Bò và Những chế độ xã hội trong thời đại hiện nay

Infographic – 2 Con Bò và Những chế độ xã hội trong thời đại hiện nay

Câu “Bạn có hai con bò” xuất xứ từ một ví dụ hài hước trong giáo trình môn kinh tế trình độ cơ bản. Đó là chuyện một anh nông dân không sở hữu tiền mà chỉ có thể đổi gia súc của mình lấy mặt hàng khác. Phiên bản tiêu biểu nhất là: “Bạn có hai con bò, bạn lại muốn có gà; bạn cất công đi tìm một người nông dân có gà đồng thời muốn có bò”. Mục đích của những ví dụ này nhằm chỉ ra sự hạn chế của hệ thống hàng-đổi-hàng và dẫn dắt đến sự cần thiết của tiền tệ.
Infographic - 2 Con Bò và Những chế độ xã hội trong thời đại hiện nay
Những câu chuyện đùa “tam sao thất bản” từ ví dụ này bắt đầu nảy sinh từ năm 1944 và được nhiều người yêu thích do chúng châm biếm những nét tính cách tiêu biểu của các nền văn hóa thuộc nhiều quốc gia, tôn giáo, chế độ. Infographic dưới đây sẽ giới thiệu đến bạn những nội dung thú vị về hệ thống hàng-đổi-hàng của các chế độ, và trong các doanh nghiệp của các quốc gia.

Infographic - 2 Con Bò và Những chế độ xã hội trong thời đại hiện nay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *