Ảnh - Khi trẻ em và thú cưng ở bên nhau - Album by Elena Shumilova

Ảnh – Khi trẻ em và thú cưng ở bên nhau – Album by Elena Shumilova

Những bức ảnh tuyệt đệp này là của nhiếp ảnh gia người Nga Elena Shumilova được chụp ở vùng nông thôn với 2 đứa trẻ là con của cô và thú cưng của chúng. Thông tin máy ảnh Canon EOS 5D Mark II, lens 135mmẢnh đẹp người và động vật Elena Shumilova


Ảnh đẹp người và động vật Elena Shumilova

Ảnh đẹp người và động vật Elena Shumilova

Ảnh đẹp người và động vật Elena Shumilova

Ảnh đẹp người và động vật Elena Shumilova

Ảnh đẹp người và động vật Elena Shumilova

Ảnh đẹp người và động vật Elena Shumilova

Ảnh đẹp người và động vật Elena Shumilova

Ảnh đẹp người và động vật Elena Shumilova

Ảnh đẹp người và động vật Elena Shumilova

Ảnh đẹp người và động vật Elena Shumilova

Ảnh đẹp người và động vật Elena Shumilova

Ảnh đẹp người và động vật Elena Shumilova

Ảnh đẹp người và động vật Elena Shumilova

Ảnh đẹp người và động vật Elena Shumilova

Ảnh đẹp người và động vật Elena Shumilova

Ảnh đẹp người và động vật Elena Shumilova

Ảnh đẹp người và động vật Elena Shumilova

Ảnh đẹp người và động vật Elena Shumilova

Ảnh đẹp người và động vật Elena Shumilova

Ảnh đẹp người và động vật Elena Shumilova

Ảnh đẹp người và động vật Elena Shumilova

Ảnh đẹp người và động vật Elena Shumilova

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *