Infographic - Xác suất bạn nhận được việc khi ứng tuyển

Infographic – Xác suất bạn nhận được việc khi ứng tuyển

Infographic - Xác suất bạn nhận được việc khi ứng tuyển
Khi bạn ứng tuyển vào 1 vị trí bất kì thì xác suất để bạn nhận được việc là bao nhiêu %. Cùng theo dõi Infographic sau để biết được quá trình từ lúc nhận hồ sơ cho tới lúc nhận được việc của bạn là như thế nào nhé!!!

Infographic - Xác suất bạn nhận được việc khi ứng tuyển

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *