Infographic Video - Hà Nội 36 Phố Phường

Infographic Video – Hà Nội 36 Phố Phường

Hà Nội có 36 phố phường? là sản phẩm do nhóm Owl Team, sinh viên trường Arena Multimedia thực hiện. Đoạn video chỉ kéo dài 6 phút đã giải thích chi tiết về ý nghĩa số 36 trong quan niệm dân gian, lịch sử, văn học… và nguồn gốc xuất hiện tên gọi Hà Nội 36 phố phường. Cùng xem Video để biết thêm chi tiết nhé!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *