Infographic - Tên Gọi Của Các Loại Sushi

Infographic – Tên Gọi Của Các Loại Sushi

Infographic - Tên Gọi Của Các Loại Sushi
Nếu các bạn đã từng thưởng thức qua món Sushi của Nhật Bản thì chắc các bạn cũng thắc mắc đôi chút về cái tên của nó chứ. Bài infographic sau sẽ giải thích phần nào cho các bạn hiểu về tên của các loại Sushi nhé!


Infographic - Tên Gọi Của Các Loại Sushi

Nguồn: Trên Image 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *